Jan Štěpánek

Jan Štěpánek

Narodil se v roce 1983. Vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni a mezi lety 2009–2010 působil jako asistent ředitele Moravské galerie v Brně. V letech 2011–2012 byl členem marketingového týmu pražského Rudolfina. V současnosti je doktorandem na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, a také kurátorem na volné noze. Spolupracuje například s rodinnými sbírkami Nostitz-Rienecků, Sternbergů, nebo Správou Pražského hradu. Jeho články a recenze najdete v časopisech Art+Antiques, Artalk.cz i kulturní rubrice Katolickém týdeníku. Zabývá se hlavně uměním 17. – 19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací.

Marie Nostitzová - akvarel jako svědek

199 Kč Cena

Publikace, kterou držíte ve svých rukou, představuje první ucelenou sondu do života malířky Marie hraběnky Nostitz-Rieneck (1902–1980). Její dílo je veřejnosti známé jen díky několika akvarelům, na nichž zachytila interiéry českých zámků, téměř nic se vša