Rudolf Kardoš

Rudolf Kardoš

Vystudoval učitelství historie a společenských věd na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nyní zde pokračuje v doktorském studiu. Oblastí jeho zájmu jsou němečtí svobodní zednáři v Československu. V rámci bakalářské práce provedl sondu do činnosti žateckého zednářského spolku Kette zur Freiheit, diplomovou práci věnoval zednářskému badateli Oskaru Posnerovi. V doktorském studiu se věnuje širšímu zpracování vývoje VL Lessing. Pracuje jako středoškolský učitel.