Jana Čechurová

Jana Čechurová

Vystudovala obor historie – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Titul Ph.D. získala na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, disertační práce vyšla knižně pod názvem Alois Rašín. Dramatický život českého politika. V letech 1996–2003 působila jako odborná asistentka na ÚHSD FF UK, v roce 2002/2003 se habilitovala, její habilitační práce vyšla pod názvem Čeští svobodní zednáři ve XX. století. Zaměřuje se především na české dějiny první poloviny 20. století, dějiny elit, elitních spolků a české politické pravice včetně profilujících osobností. Významná je též její ediční činnost, především ego dokumentů. Od roku 2003 působí na Ústavu českých dějin FF UK, od roku 2007 zastávala funkci vedoucí Semináře moderních dějin, od roku 2013 působí jako zástupkyně ředitele ÚČD. Je autorkou řady knih a odborných studií.