Mirka Salavová

Mirka Salavová

Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pokračuje zde i na doktorském studiu. Zabývá se nacistickým represivním aparátem, vězněním československých občanů v nacistických koncentračních táborech a zajímají ji, jak vypadaly a co formovalo česko-německé vztahy v prvních desetiletích minulého století. Pracuje na Národním památkovém ústavu.