Miroslav Hus

Miroslav Hus

Narodil se v roce 1954 v Plzni. Absolvoval studium prehistorie a dějepisu na Filozofické fakultě UK v Praze a po vykonání základní vojenské služby u letectva nastoupil jako archeolog do tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. V roce 1982 přešel do Západočeského muzea v Plzni na pozici numismatika a archeologa. Od poloviny devadesátých let je vedoucím oddělení starších dějin ZČM a současně stále pracuje jako numismatik se zaměřením na pozdně středověkou českou numismatiku grošového a tolarového období. Je členem různých numismatických společností; vedle této pomocné historické vědy se ale zabývá rovněž uniformologií a faleristikou. Publikoval sám nebo jako spoluautor téměř stovku odborných článků i samostatných publikací a je autorem či spoluautorem přibližně čtyř desítek scénářů různých výstav jak v ZČM, tak v jiných institucích doma i za hranicemi.