Karel Rom

Regionální historik na Kralovicku, autor řady článků a drobných publikací, dlouholetý pracovník Muzea a galerie v Mariánské Týnici u Kralovic a později Státního okresního archivu v Plasích. Také spoluautor učebnice a příručky učitele Dějepis 6 z produkce Nakladatelství Fraus.