Jan Sušer

Jan Sušer

Religionista, člen Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vystudoval religionistiku a husitskou teologii na HTF UK, nyní je tamtéž studentem doktorského programu. Je členem redakční rady populárněvědeckého časopisu Dingir. Specializuje se na současnou religiozitu a hnutí s kořeny v západních esoterických tradicích.