Václav Holzknecht

Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo

350 Kč Cena

Dva pojmy obsažené v názvu knihy tvoří významnou součást naší divadelní a hudební historie. Osvobozené divadlo se stalo východiskem pro práci dalších generací divadelníků a hudba Jaroslava Ježka vzorem pro jeho následovníky.