• Vyprodáno

Škoda lásky (Druhá světová válka na severním Plzeňsku)

299 Kč
vč. DPH

Publikace ilustruje na konkrétních příkladech místní historie severního Plzeňska (Kralovicka) osudové děje druhé světové války v českých zemích.

Množství
Vyprodáno

Publikace ilustruje na konkrétních příkladech místní historie severního Plzeňska (Kralovicka) osudové děje druhé světové války v českých zemích. Regionem probíhaly významné hranice, jeho část připadla do Sudet, část zůstala v Druhé republice a později v Protektorátu. Konec války přeťal oblast demarkační čárou mezi americkou a ruskou zónou.

Dějinné události jsou zasazeny do kontextu vojenské historie. Bohatý ikonografický doprovod je encyklopedií k poznání dobových militarií. Dosud nepublikované historické fotografie a autentické archiválie přinášejí řadu cenných podkladů, včetně často opomíjeného pohledu do složitého správního vývoje v období těsně po válce.

Detail

Výrobce
Machart s. r. o.
Formát
165 x 235mm
Rozsah
224 vnitřních stran
Obálka
pevné desky bez přebalu
Vazba
šitá
ISBN
978-80-87185-22-3
Datum vydání
11/2016
Irena Bukačová

Irena Bukačová

Narodila 16. července 1949 v Praze.  Je česká historička, publicistka, překladatelka  a ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Vystudovala filozofii, dějepis a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získala z dějin italské filozofie.  Její práce jsou zaměřeny na památkovou péči a region severního Plzeňska.

Detail autora

Miroslav Hus

Miroslav Hus

Narodil se v roce 1954 v Plzni. Absolvoval studium prehistorie a dějepisu na Filozofické fakultě UK v Praze a po vykonání základní vojenské služby u letectva nastoupil jako archeolog do tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. V roce 1982 přešel do Západočeského muzea v Plzni na pozici numismatika a archeologa. Od poloviny devadesátých let je vedoucím oddělení starších dějin ZČM a současně stále pracuje jako numismatik se zaměřením na pozdně středověkou českou numismatiku grošového a tolarového období. Je členem různých numismatických společností; vedle této pomocné historické vědy se ale zabývá rovněž uniformologií a faleristikou. Publikoval sám nebo jako spoluautor téměř stovku odborných článků i samostatných publikací a je autorem či spoluautorem přibližně čtyř desítek scénářů různých výstav jak v ZČM, tak v jiných institucích doma i za hranicemi.

Detail autora

Karel Rom

Regionální historik na Kralovicku, autor řady článků a drobných publikací, dlouholetý pracovník Muzea a galerie v Mariánské Týnici u Kralovic a později Státního okresního archivu v Plasích. Také spoluautor učebnice a příručky učitele Dějepis 6 z produkce Nakladatelství Fraus.

Detail autora

16 další produkty ve stejné kategorii: