Jaroslav Najman

Jaroslav Najman

Jaroslav Najman was born in 1945 in Msene Lazne, Czech Republic. Following primary school in 1960, he was employed and educated as an aircraft engine mechanic at Walter Aircraft Engine Factory and military enterprise Aircraft Repair Works in Prague. He completed his education at a technical high school in Prague with a high school diploma in 1965. That same year, he was drafted into the Czechoslovak Air Force in Ostrava, where he completed his military service in late 1967. Following his military service and until he emigrated to Sweden in 1968, he was employed at the Aviation Research Institute in Prague. Having Sweden as his home base, he worked in Nigeria, Iran, and Indonesia until 1987, when he accepted a management position with Nyge Aero AB in Nykoping. Before returning to Sweden, he married his wife, Nancy, in the Netherlands. The political situation in Czechoslovakia was rapidly improving after the 1989 events, and he started considering returning. His decision was accelerated after his business plan was accepted by Duncan Aviation company in Nebraska, USA. Finally, in 1994, he returned to Prague with his family to work as CEO of the newly established LOK-Duncan Aviation company at the Kbely military airport. In November 2000, he regained his Czech citizenship.

Jaroslav Najman se narodil v roce 1945 v obci Mšené Lázně v Čechách. Po základní škole se začal učit mechanikem leteckých motorů v pražské Waltrovce a ve vojenských Leteckých opravnách v Praze. Vzdělání ukončil maturitou na střední průmyslové škole v Praze v roce 1965. Téhož roku nastoupil základní vojenskou službu v letectvu v Ostravě, kterou ukončil roku 1967. Po vojně byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu leteckém v Praze, a to až do své emigrace do Švédska v roce 1968. Po emigraci se mu druhým domovem stalo Švédsko, pracoval také v Nigérii, Íránu a Indonésii – a to až do roku 1987, kdy přijal manažerskou pozici u Nyge Aero AB v Nykopingu. Před návratem do Švédska se v Nizozemsku oženil se svou ženou Nancy. Politická situace v Československu se po událostech roku 1989 rychle zlepšovala a autor začal uvažovat o návratu. Své rozhodnutí uspíšil poté, co jeho podnikatelský záměr přijala společnost Duncan Aviation v americké Nebrasce. Nakonec se v roce 1994 vrátil s rodinou do Prahy, aby pracoval jako generální ředitel nově založené společnosti LOK-Duncan Aviation na vojenském letišti Kbely. V listopadu 2000 získal zpět české občanství.

The life of an expat

399 Kč Cena

Tato anglicky psaná kniha popisuje autorovu emigraci z Československa, kterou vyvolaly historické události v srpnu 1968.