• Nové

ORBIS SENSUALIUM PICTUS

549 Kč
vč. DPH

Po mnoha letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech).

Množství
Skladem

Po mnoha letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících staletích – u nás až do počátku minulého století – sloužila jako živá učební pomůcka pro výuku jazyků. Aktuální vydání připravil kolektiv odborníků pod vedením doc. PhDr. Naděždy Kvítkové, CSc. a doplnil jej obsáhlým úvodem a komentářem k dílu. Kniha též obsahuje předmluvu filosofa Jana Sokola. Nové vydání obsahuje původní latinské texty a je doplněno paralelními překlady do současné češtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny. Neméně důležitou součástí knihy je i obrazová část, která reprodukuje původní dřevoryty z několika historických vydání a snaží se tak netradičním způsobem srovnat i vývoj obrazové kultury dané doby. ORBIS PICTUS vychází v pevné vazbě opatřené reliéfní ražbou na titulu.

A new edition of selections from Comenius’ encyclopedia for language learning, ORBIS SENSUALIUM PICTUS (The Visible World in Pictures), which was so ahead of its time when first published in 1658 that it continued to be used in later centuries – even to the mid-1900s - as a living language learning aid. The present edition was prepared by a team of experts under the direction of Dr. Naděžda Kvítková, an associate professor in Czech Slavonic Studies at Charles University in Prague, and includes an extensive preface and commentary to this work of Comenius. The new edition contains the original Latin texts and is supplemented by parallel translations into contemporary English, German, Russian and Czech. An important component of the book are its illustrations, featuring reprints of original woodcuts from several historical editions, the aim being to also compare in a nontraditional way the development of the visual cultures of the respective periods.

Nach mehr als zwanzig Jahren erscheint wieder das einzigartige Werk von Jan Amos Komenský (Comenius) – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Welt in Bildern), das in keiner Familien- oder Schulbibliothek fehlen sollte. Es handelt sich um eine Auswahl aus Comenius´ Sprachenenzyklopädie, die in der Zeit ihrer ersten Ausgabe (1658) so bahnbrechend war, dass sie noch in den nachfolgenden Jahrhunderten – bis zur ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts - als lebendiges Lehrmittel für den Sprachunterricht diente. Die aktuelle Ausgabe wurde von einem Team von Fachleuten unter der Leitung von PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. vorbereitet und durch eine ausführliche Einleitung und Kommentar zum Werk ergänzt. Die neue Ausgabe enthält die ursprünglichen lateinischen Texte und neu auch die Übersetzungen ins Gegenwartsdeutsch, Tschechisch, Englisch und Russisch. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Buches sind die Bilder, die die Reproduktionen ursprünglicher Holzschnitte aus einigen historischen Ausgaben beinhalten und auf eine untraditionelle Art versuchen, auch die Entwicklung der Bildkultur der damaligen Zeit näherzubringen.

Detail

Výrobce
Machart s.r.o.
Formát
210 x 210 mm
Rozsah
224 stran
Obálka
pevné desky bez přebalu
Vazba
pevná
ISBN
978-80-7656-089-5
Datum vydání
4/2024
Pořadí vydání
Publikace byla vydána jako 311. v pořadí nakladatelství Machart.
Listování u této knihy není k dispozici
Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.[1] Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích,[2] zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.

Detail autora

16 další produkty ve stejné kategorii: