Barevná abeceda (nové doplněné vydání)

129 Kč
vč. DPH

Po úspěchu prvního vydání Barevné abecedy se ke čtenáři dostává její nové doplněné vydání.ejnost – pedagogy 1. stupně ZŠ i pro rodiče předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku ZŠ, ale hlavně samotným dětem, kt

Množství
Skladem

Při hromadné objednávce od školských zařízení poskytujeme 20% slevu.

Po úspěchu prvního vydání Barevné abecedy se ke čtenáři dostává její nové doplněné vydání. Autorka unikátního pracovního sešitu o něm říká: „Milé kolegyně a kolegové – učitelé, rodiče, máte před sebou pracovní sešit, určený pro odbornou veřejnost – pedagogy 1. stupně ZŠ i pro rodiče předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku ZŠ, ale hlavně samotným dětem, které se potýkají při seznamování s tiskacími a psacími písmenky naší abecedy s množstvím roztodivných tvarů (děti si během prvního ročníku musí zapamatovat celkem 35 x 4 různé znaky české abecedy, správně je přečíst i napsat).

Mojí snahou bylo využít při poznávacím procesu dětí nejen rozumové složky, ale také umožnit dětem poznávat jednotlivá písmena hravou formou, s použitím hádanky, barevné asociace, vnímání rytmu říkanky – zkrátka všemožných mnemotechnických pomůcek, tak, jak je to pro děti mladšího školního věku přirozené a srozumitelné.

PRVNÍ ČÁST sešitu obsahuje tvary velkých tiskacích písmen, řazených abecedně. Písmena jsou řešena formou vybarvovací hádanky. Pokud dítě správně vybarví arch podle legendy, objeví se spolu s novým, dosud neznámým písmenem i obrázky, podle kterých si dítě samo odvodí název právě vybarveného písmenka. Úspěch z uhodnutí a poznání nového písmena vlastními silami je motivující. Tam, kde je to možné, využívám i barevné spojení – B zůstává bílé, Č je červené,  M je modré, Z zelené, H hnědé, Ž žluté atd.

DRUHÁ ČÁST sešitu je věnována nácviku psacích písmen malé i velké abecedy. Jednotlivé pracovní listy slouží zároveň jako uvolňovací cvičení ruky. Písmeno ve velikém tvaru mnohokrát barevně obtahujeme podle rytmu příslušné říkanky. Jeden verš znamená tah celým tvarem písmenka. Princip psaní v rytmu říkadel je známý již dlouho. Rytmus odvádí pozornost dítěte od křečovitého a kostrbatého tahu k vnímání plynulosti melodie textu a tím i k plynulému tahu písma. (Zpočátku by měl rytmus básničky udržovat hlasitým čtením učitel.)

Při mnohonásobném opakování téhož tvaru zároveň dochází k upevňování a ujištění se o správné podobě písmena ve velikém formátu. Následné psaní drobných písmenek v písance pak děti lépe zvládnou, psaným tvarům totiž rozumí.

Pracovní sešit je zpracován tak, aby byl využitelný pro všechny současné metody výuky čtení i psaní v 1. ročníku základní školy a při opakování jednotlivých psacích tvarů (jako rozcvička) ve 2. ročníku.

Nové, rozšířené vydání je doplněno o dětmi oblíbené JEDNOTAŽKY – obrázky kreslené jedním tahem. Začátek tahu je v obrázku vyznačen bodem a šipkou ve směru kresby Tyto kresby lze s úspěchem použít jako uvolňovací grafomotorické cvičení před samotným psaním. Dalším bonusem v novém vydání je i tzv. OBRÁZKOVÉ ČTENÍ, sloužící k upevňování a procvičování počátečních čtenářských dovedností hravou formou.
Sešit je vhodný i pro domácí opakování. Také zvídaví a nedočkaví předškoláci mohou sami objevovat taje tiskacího písma.

 

Detail

Výrobce
Machart s. r. o.
Formát
210 x 295mm
Rozsah
96 vnitřních stran
Vazba
brožovaná vazba
ISBN
978-80-87938-93-5
Datum vydání
2020
Pořadí vydání
Publikace byla vydána jako 215. v pořadí nakladatelství Machart.
Jana Kubásková

Jana Kubásková

Vystudovala SPgŠ v Berouně – obor učitelství MŠ. Další studium na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Masarykově univerzitě v Brně – obor výtvarná výchova pro základní a střední školy. V minulosti spolupracovala s Rodinným centrem Slunečnice v Berouně jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé. Pracovala jako učitelka na prvním stupni malotřídní ZŠ na Tetíně i jako učitelka v MŠ. V současné době žije a tvoří na Tetíně. Je maminkou tří dětí. Vyučuje výtvarnou výchovu na Střední pedagogické škole v Berouně a příležitostně se věnuje ilustrování knížek i volné tvorbě.

Detail autora

16 další produkty ve stejné kategorii: