Eliška Zapletalová

Eliška Zapletalová

PhDr. et PaedDr. Eliška Zapletalová vystudovala dva nedělené magisterské obory Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro ZŠ a  SŠ na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka, je vedoucí kabinetu pedagogiky a psychologie na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje  pedagogiku a občanskou nauku. Dlouhodobě vede odbornou praxi v mateřských školách a ve školních družinách. Učí nejen v denním, ale i v dálkovém a kombinovaném studiu. Spolupracuje s různými organizacemi a institucemi zaměřenými na předškolní děti. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace pro předškolní výchovu.

2 produktů.

Zobrazení 1-2 z 2 položek