Průvodce předškolní pedagogikou

299 Kč
vč. DPH

Nová učebnice předškolní pedagogiky je určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o problematice předškolní výchovy nejmenších.

Množství
Skladem

Nová učebnice předškolní pedagogiky je určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o problematice předškolní výchovy nejmenších. Díky ní získají studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol dobrý teoretický základ v oblasti raného a předškolního vzdělávání. Svojí aktuálností a praktičností zaujme jak učitelky mateřských škol i přípravných tříd základních škol, tak chůvy v dětských skupinách a asistenty pedagoga v předškolních zařízeních. Výkladovou část učebního textu obohacují konkrétní ukázky, zajímavé citace, doporučení a osvědčené rady. Kniha svým celkovým pojetím čtenáře vybízí k hlubšímu zamyšlení nad smyslem osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního věku. Kniha obsahuje barevnou fotografickou přílohu. Obě autorky touto učebnicí navazují na svoji spolupráci při přípravě úspěšné učebnice „Pedagogika pro střední školy“, která již řadu let patří k nejpoužívanějším učebnicím budoucích pedagogů.

RECENZE:

Text reaguje na současnou celospolečenskou diskusi na téma předškolní výchova a vzdělávání. Je předškolní věk obdobím, které respektuje především rostoucí samostatnost dítěte, volnou hru, formování identity, sebedůvěry, odolnosti, nebo doba, která dítě především připravuje na školní vzdělávání s jeho nároky na soustředění, disciplínu a kognitivní zralost?  Lze diskutovat o tom, zda tato dvě hlediska jsou protivy, či paralelně probíhající procesy.
Pro rodiče malých dětí pak považuji za zcela potřebnou kapitolu 11, která se zaměřila na popis alternativních programů současných předškolních institucí a na inovace ve vzdělávání. Tato kapitola jim pomůže ve fázi rozhodování, do jakého předškolního zařízení umístit své dítě. Všechny části textu autorky doplňují mnohými konkrétními ukázkami, odkazují se na četné odborné zdroje v této oblasti v ĆR, ale vycházejí také ze své celoživotní praxe. Text oživují  hojnými podnětnými citáty, radami a doporučeními, odkazy na pomůcky, poskytují podněty k zamyšlení. (prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., psycholog)

Citlivě jsou vybrány citáty významných osobností. Síla těchto sdělení spočívá v tom, že je na malém prostoru výstižně vyjádřena podstata výchovy a vzdělávání mladé generace. Žákům je dán prostor ke sdělení vlastního názoru. Nechť je nová publikace „Průvodce předškolní pedagogikou“ nastupující generaci budoucích učitelek a učitelů mateřských škol dobrým rádcem k získání těch nejlepších kompetencí pro práci s dětmi předškolního věku. (Mgr. Romana Studýnková, pedagog)

Detail

Výrobce
Machart s.r.o.
Formát
165 x 235 mm
Rozsah
208 textových stran + 8 stran barevných příloh
Obálka
V2 brožovaná + desky s chlopněmi
ISBN
978-80-7656-066-6
Datum vydání
6/2023
Pořadí vydání
Publikace byla vydána jako 288. v pořadí nakladatelství Machart.
Listování u této knihy není k dispozici
Eva Stodůlková

Eva Stodůlková

Mgr. Eva Stodůlková vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor pedagogika-psychologie. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje psychologii a pedagogiku a vede odbornou pedagogickou praxi v mateřských školách a školních družinách. Vyučuje v denním, dálkovém i kombinovaném studiu. Podílí se na vedení praxe studentů několika vysokých škol. Spolupracuje s organizacemi zaměřenými na předškolní, školní i mimoškolní výchovu a na výchovu k manželství a rodičovství.

Detail autora

Eliška Zapletalová

Eliška Zapletalová

PhDr. et PaedDr. Eliška Zapletalová vystudovala dva nedělené magisterské obory Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro ZŠ a  SŠ na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka, je vedoucí kabinetu pedagogiky a psychologie na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje  pedagogiku a občanskou nauku. Dlouhodobě vede odbornou praxi v mateřských školách a ve školních družinách. Učí nejen v denním, ale i v dálkovém a kombinovaném studiu. Spolupracuje s různými organizacemi a institucemi zaměřenými na předškolní děti. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace pro předškolní výchovu.

Detail autora

16 další produkty ve stejné kategorii: