Eva Stodůlková

Eva Stodůlková

Mgr. Eva Stodůlková vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor pedagogika-psychologie. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje psychologii a pedagogiku a vede odbornou pedagogickou praxi v mateřských školách a školních družinách. Vyučuje v denním, dálkovém i kombinovaném studiu. Podílí se na vedení praxe studentů několika vysokých škol. Spolupracuje s organizacemi zaměřenými na předškolní, školní i mimoškolní výchovu a na výchovu k manželství a rodičovství.

2 produktů.

Zobrazení 1-2 z 2 položek