Písmo – cesta k zápisu myšlenek a informací

199 Kč
vč. DPH

Dostává se nám do ruky zajímavá publikace od autora Vojtěcha Merunky o vývoji prostředku k uchování či a předávání skutečností, které je třeba zaznamenat, udržet v paměti či v jakési pozornosti tak, aby zůstaly nezměněny třeba novým informačním či vládnoucím prostředím či jinými náhledy. Někdy si neuvědomujeme, jak důležitý prostředek to je při sdělování našich věčných plánů a myšlenek jak onomu nadsmyslovému světu, či záznamu naší slávy, slavných bitev, či jen správy majetku či financí.

Množství
Skladem

Dostává se nám do ruky zajímavá publikace od autora Vojtěcha Merunky o vývoji prostředku k uchování či a předávání skutečností, které je třeba zaznamenat, udržet v paměti či v jakési pozornosti tak, aby zůstaly nezměněny třeba novým informačním či vládnoucím prostředím či jinými náhledy. Někdy si neuvědomujeme, jak důležitý prostředek to je při sdělování našich věčných plánů a myšlenek jak onomu nadsmyslovému světu, či záznamu naší slávy, slavných bitev, či jen správy majetku či financí. Naše sdělení zahrnují popis nálad, situací, názorů až k naprosto současnému mediálnímu prostoru, kdy bez písma bychom nebyli schopni ovlivňovat či ovládat náš svět. Proto vidíme, že písmo je velmi důležitý fenomén lidského života, bez něhož by nám nic pořádně nefungovalo.

Kniha Vojtěcha Merunky vypráví, že potřeba sdělovat či zaznamenat záležitosti našeho života je stará jak lidstvo samo, a ukáže, jak se k písmu postavili v jednotlivých částech světa. Jak událost či důležitou okolnost uložit postupně v nějakém obrázkovém sdělení či piktogramu nebo různými znaky, hieroglyfy, až postupně k vytvoření pravidel nějaké abecedy či zákonitostí použití jasně vymezených znaků, které by měly jednotný význam či výslovnost a hlavně, aby jim bylo jednotně porozuměno. Myslím, že nenajdeme takto ucelený pohled na vývoj záznamu našich přání, myšlenek, historie či správních údajů z jednotlivých částí světa, kde záznam vždy odpovídal vývoje kultury prostředí. Je to velmi zajímavý fenomén, jak vznikala naše písmena, jaká byla geneze textů, které píšeme u nás, v Číně, Izraeli, Gruzii či arabském světě. V knize není jen vysvětlena jen tato geneze, ale autor nás seznámí i s myšlenkami, jak který národ k písmu přistupoval. Velmi cenné jsou informace o filosofických, náboženských či historických podkladech použití písma, kdy jsou pro někoho nečitelná znamení a pro jiné čitelný záznam, ať je správně připomínán Remešský kancionál psaný cyrilicí v Praze a uctívaný ve Francii jako nečitelné „svaté“ písmo sv. Jeronýma nebo písmo třeba Chetitů, které bylo nečitelné do doby, než prof. Hrozný odhalil ony staré zákonitosti tohoto písma. V knize je také připojena velmi zajímavá kapitola, kterou už tak jednotně s písmem v jiné knize nenajdeme, a to kapitola o tajných písmech. Autor ukazuje myšlenky tvorby tajných písem, jejich ukázky, možné způsoby rozluštění až po ty, které již jsou vysoce sofistikované, až prakticky nerozluštitelné i s myšlenkami, jak je připravit. Sám autor je nadšený lingvista, je spoluautorem umělého mezislovanského jazyka s obrovskou znalostí různých jazyků i výkladu jednotlivých písemných záznamů a jejich významů. Je také autorem návrhu speciálního znakového písma po vzoru tajných písem používaných v USA s podporou našeho kulturního českého prostředí i ve spolupráci s Dokumentačním centrem českého hermetismu.

Petr Kabeš, květen 2022

Detail

Výrobce
Machart s.r.o.
Formát
148 x 210 mm
Rozsah
56 vnitřních stran
Obálka
měkká
Vazba
brožovaná
ISBN
978-80-7656-050-8
Datum vydání
5/2022
Pořadí vydání
Publikace byla vydána jako 272. v pořadí nakladatelství Machart.
Listování u této knihy není k dispozici
Vojtěch Merunka

Vojtěch Merunka

Vojtěch Merunka se narodil v roce 1967 v Čáslavi ve středních Čechách, kde prožil dětská léta a absolvoval místní gymnázium. Původně inženýr elektronických počítačů získal Ph.D. v oboru zpracování dat a matematického modelování a je docentem v oboru informační management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, a Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze, kde vyučuje softwarové inženýrství a informační management. Odborně se zajímá o objektově orientované programovací jazyky a metody a nástroje pro modelování a simulaci. Věnuje se především objektovému programování a modelování a je spoluautorem metody BORM pro objektově orientovanou analýzu a simulaci organizačních a business systémů využívající konečné automaty.

Od roku 2015 je předsedou spolku Slovanská unie, který je registrován u výkonné agentury EACEA Evropské komise a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Ljubljani. Odborně spolupracoval na filmu režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který získal různá domácí i zahraniční ocenění a byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Film Nabarvené ptáče byl částečně natočen v mezislovanštině, které je Vojtěch Merunka spoluautorem. Mezislovanština je mezinárodní projekt umělého zonálního jazyka, kterému by měli pasívně rozumět příslušníci slovanských národů bez potřeby se ten jazyk naučit, čímž se liší od jiných umělých jazyků jako například Esperanto, které se musí naučit, aby jim bylo rozumět.

Vojtěch Merunka se písmy a jazyky se zabývá už od dob studií na ČVUT, svoji diplomovou práci psal o gramatikách počítačových jazyků, a ve svém zaměstnání se zabývá softwarovým inženýrstvím, kde počítačové jazyky a kódy mají mnoho společného s lidskými jazyky a písmy. Historií a kulturou lidských národů a jazyků a písem se zabývá jen ve svém volném čase. Má rád hledání mnoha zajímavých souvislostí a vzájemnou inspiraci mezi počítačovými vědami (jeho hlavní obor), klasickou filosofií, lingvistikou a kulturou (jeho hobby).

Písmo je pro autora kulturní záležitostí spojenou s vývojem civilizace podobně jako výtvarné umění nebo stavební slohy. Není to jen pouhý formálně zpracovatelný kód pro zápis lidského jazyka, ale pro pochopení a naučení se nebo rozluštění zapomenutého nebo vymyšlení nového písma, podoby jeho grafických tvarů a jeho pravopisu je třeba znát historii a kulturní zázemí jeho uživatelů, které vývoj daného písma utvářely.

Detail autora

16 další produkty ve stejné kategorii: